Pályázatfigyelés

A pályázatfigyelés projektegyeztető megbeszélés után indul: a Porta Utilis megvizsgálja, milyen projektekhez van pénzre, támogatásra szüksége a vállalkozásnak, majd ez alapján azokat a pályázatokat keresi meg, amely: a legbiztosabban, a legtöbb pénzt, a

Pénzügyi-, és hiteltanácsadás

Magyarország gazdasági és pénzügyi működése, valamint az Uniós pénzek lehívása - mely egy összefüggő mikro-és makrogazdasági és monetáris egység jól körülírható keretei között történik - folyamatos változások

Hitelközvetítés

A hitelkérelmek elbírálását minden esetben a bankok végzik, de egy eredményes hitelkérelem összeállításában az ügyfélnek, és a hitelközvetítőknek is vitathatatlanul nagy szerepük van. A hitelközvetítő sokat tehet az eredményesség érdekében,

Pályázatírás

A Porta Utilis pályázatírás esetén: A rendelkezésre bocsátott információkat bizalmasan kezeli; külső -harmadik-  félnek a pályázó hozzájárulása nélkül betekintést nem enged; A pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelően állítja össze az előírásoknak megfelelő

http://www.portautilis.hu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/346505porta_utilis_slide_01.jpg http://www.portautilis.hu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/227026slide_02.jpg http://www.portautilis.hu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/573238slide_03.jpg http://www.portautilis.hu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/744084slide_04.jpg
 
GYIK PDF Nyomtat Email

Mi az Európai Unió?

Az Európai Unió 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. A regionális integráció iránt elkötelezett szervezetet 1993. november 1-jével hozta létre a Maastrichti szerződést az Európai Gazdasági Közösség alapjain.A csaknem 500 milliós népességű unió a világ nominális GDP-jének mintegy 30%-át állítja elő (2008-ban 18,4 billió dollár értékben).

Mit tartalmaz a Maastrichti szerződés?

A maastrichti szerződést (hivatalosan Szerződés az Európai Unióról) 1992. február 7-én írták alá Maastrichtban az Európai Közösség (EK) tagjai és 1993. november 1-jén lépett hatályba, a Delors Bizottság idején. Az Európai Unió megalakulásához vezetett, a pénzügyi és politikai unióról szóló különböző tárgyalások eredménye volt. A szerződés tartalmazta az euró bevezetésének körülményeit, és itt jelenik meg az Unió három pilléres szerkezete.

Mi a különbség az Európai Unió Tanácsa, az Európai Tanács, és az Európa Tanács között?

Az Európai Unió Tanácsa az Unió jogalkotó testülete; jogalkotói hatáskörét a közösségi kérdések széles körében az Európai Parlamenttel együtt döntve gyakorolja. A Tanács a tagállamok egy-egy miniszteri szintű képviselőjéből áll. A Tanács tagjai politikai felelősséggel tartoznak nemzeti parlamentjüknek http://www.consilium.europa.eu/council-eu. • Az Európai Tanács az Európai Unió állam- és kormányfőiből, valamint a Bizottság elnökéből áll. Meghatározza az Európai Unió általános politikai iránymutatásait. Az Európai Tanács ülésein hozott döntések erőteljes lendületet adnak az Európai Unió általános politikai iránymutatásainak meghatározásához. Az Európai Tanács üléseire általában Brüsszelben kerül sor, a Justus Lipsius épületben. Az Európai Tanács jogi értelemben nem az Európai Unió intézménye. Mindazonáltal létfontosságú szerepet játszik valamennyi európai uniós tevékenység terén, akár azáltal, hogy lendületet ad az Unió általános politikai iránymutatásainak meghatározásához, akár azáltal, hogy koordinálja, eldönti és megoldja a nehéz kérdéseket. További információért kérjük látogasson el a http://www.consilium.europa.eu/european-council weblapra. • Az Európa Tanács nem képezi az Európai Unió részét, hanem önálló nemzetközi intézmény. Székhelye Strasbourgban található, fő feladata a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság megerősítése tagállamai körében. Habár az Európai Unió 27 tagállama mind az Európa Tanács tagja, a két szervezet meglehetősen különböző.

Mi az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság az Európai Unió (EU) döntés-előkészítő és végrehajtó szerve. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa mellett egyike az EU három fő kormányzati intézményének. Legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őreként tevékenykedik, amik az EU jogalapját jelentik. Az Európai Bizottság tevékenysége nagyon sok párhuzamot mutat a nemzeti kormányok végrehajtó testületével, de vannak különbségek is.

Mi az Európai Parlament?

Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentáris testülete, amelyet az EU állampolgárai közvetlenül választanak 5 éves időtartamra. A Miniszterek Tanácsával együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát. Két helyen ülésezik, Brüsszelben és Strasbourgban.

Az Európai Parlament nem alkothat önállóan törvényt, de módosíthatja vagy megvétózhatja azokat számos politikai területen. Bizonyos területeken tanácskozási joga van. Az EP felügyeli az Európai Bizottság munkáját, jóváhagyja a testület kinevezését és bizalmatlansági szavazással visszahívhatja. Ellenőrzi az EU költségvetését is. Az EP képviselői helyeinek felosztása nem csupán a tagállamok népessége alapján történik, a kisebb államok ennél több képviselőt küldhetnek, hogy megfelelően legyenek képviselve.

Mi a három „pillér”?

Az Európai Unió különböző szakpolitikai területeire is gyakran történik hivatkozás „pillérként”: Első pillér: az Európai Közösséget létrehozó szerződésben megállapított rendelkezéseknek megfelelő közösségi dimenzió: uniós polgárság, közösségi politikák, gazdasági és monetáris unió, stb. Második pillér: a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP, amellyel az Európai Unióról szóló szerződés V. címe foglalkozik). További információ található honlapunkon: http://www.consilium.europa.eu/PESC. Harmadik pillér: a bel- és igazságügy területén való együttműködés (IB, amellyel az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe foglalkozik).

Milyen lehetőségük van az uniós polgároknak arra, hogy a sajátjuktól eltérő tagállamban vállaljanak munkát?

Látogasson el az „Európa Önökért” portálra, az Állampolgárok tájékoztatása oldalakra, amelyek részletes gyakorlati felvilágosítást nyújtanak az állampolgárokat megillető jogokról és lehetőségekről az EU-ban és a belső piacon, valamint tanácsot kaphat arra vonatkozólag, hogy a gyakorlatban hogyan élhet ezekkel a jogokkal: http://www.ec.europa.eu/youreurope/index_hu.html.
Utolsó frissítés: 2011 április 22., péntek 09:03
 
Hungarian English German Romanian Serbian

Kiemelt Stratégiai Partnerek

Banner
Banner
Banner